บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี รายงานความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนชาวโนนสะอาด

รูปภาพ
ไฟแดง 14 ปีที่รอคอย! ปลัดเข้ากรุงร้องขอทั้งน้ำตา จนได้สี่แยกไฟแดงที่ชาวโนนสะอาดต้องการมานาน ว่าที่พันตรี ดร.จตุรงค์ อาจมุงคุณ ปลัดเทศบาลหนองแวงโนนสะอาด ได้ให้ข้อมูลกับ นักข่าว  ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี ว่าขณะ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองแวงโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นำความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนชาวโนนสะอาด เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อขอให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างสี่แยกไฟแดง บริเวณสี่แยกใหญ่ ถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านตัวอำเภอโนนสะอาด ซึ่งประชาชนร้องขอมานานถึง 14 ปี แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากส่วนกลาง ล่าสุด ว่าที่พันตรี ดร.จตุรงค์ อาจมุงคุณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองแวงโนนสะอาด ติดต่อขอเข้าพบอธิบดีกรมทางหลวงเพื่อนำเสนอข้อมูลและความจำเป็นที่ต้องมีสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกดังกล่าวตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประสบพบเจออุบัติเหตุบนท้องถนนที่สี่แยกดังกล่าวเป็นประจำ เมื่อมาถึงกรมทางหลวง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองแวงโนนสะอาด แสดงความประสงค์ต้องการพบอธิบดีเพื่อนำเสนอข้อมูล แต่ด้วยระบบราชการต้องผ่านเลขานุการกรมเสียก่อน การนำเสนอข้อม